Use of Activity Based Costing as a support for managing logistics costs (in the particular company)

Thesis title: Využití Activity Based Costing v řízení logistických nákladů (na příkladu konkrétní společnosti)
Author: Havlíková, Kristina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Král, Bohumil
Opponents: Fibírová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření pilotního projektu kalkulace logistických nákladů metodou Activity Based Costing (ABC) v obchodní společnosti XY. Hlavním cílem práce je zpřesnění informací o skutečné nákladové náročnosti produktů. Teoretická část práce se zabývá základními typy kalkulací; zejména kalkulací Activity Based Costing, která vznikla v reakci na změny v podnikatelském prostředí, a možnostmi jejího dalšího využití v rámci procesně orientovaného řízení (Activity Based Management). V praktické části práce je zpracován pilotní projekt kalkulace ABC, který zachycuje nákladovou náročnost logistických aktivit probíhajících ve skladech. Kalkulace je následně aplikována na několik reprezentantů nákladových objektů. Výsledky pilotního projektu jsou zhodnoceny a porovnány se současným způsobem alokace logistických nákladů. Na základě zjištěných výsledku jsou v závěru práce navržena praktická doporučení pro společnost XY.
Keywords: režijní náklady; logistické aktivity; ABC; Activity Based Management; nákladová náročnost produktů; nákladová kalkulace; Activity Based Costing; náklady aktivit
Thesis title: Use of Activity Based Costing as a support for managing logistics costs (in the particular company)
Author: Havlíková, Kristina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Král, Bohumil
Opponents: Fibírová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Presented thesis focuses on forming a pilot project of costing method called Activity Based Costing (ABC) that is applied on logistics costs of business company XY. The main aim of the thesis is to enhance the accuracy of the information of the actual product costs. The theoretical part deals with basic types of costing system; in particular the Activity Based Costing which has been created as a reaction to changes in the business environment, and the possibilities of its further use in the Activity Based Management. In the practical part of the thesis, a pilot project of ABC is compiled, capturing the costs of logistic activities that occur in company’s warehouses. The calculations are subsequently applied to several representative costs objects. The results of the pilot model are evaluated and compared with the current allocation of logistics costs. Based on the findings, practical recommendations are proposed for company XY at the end of the thesis.
Keywords: costing system; overhead costs; costs of activities; logistics activities; Activity Based Costing; product costs; ABC; Activity Based Management

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Managerial Accounting

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 12. 2017
Date of submission: 10. 5. 2018
Date of defense: 13. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/64123/podrobnosti

Files for download

    Last update: