Využití Activity Based Costing v řízení logistických nákladů (na příkladu konkrétní společnosti)

Název práce: Využití Activity Based Costing v řízení logistických nákladů (na příkladu konkrétní společnosti)
Autor(ka) práce: Havlíková, Kristina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Bohumil
Oponenti práce: Fibírová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření pilotního projektu kalkulace logistických nákladů metodou Activity Based Costing (ABC) v obchodní společnosti XY. Hlavním cílem práce je zpřesnění informací o skutečné nákladové náročnosti produktů. Teoretická část práce se zabývá základními typy kalkulací; zejména kalkulací Activity Based Costing, která vznikla v reakci na změny v podnikatelském prostředí, a možnostmi jejího dalšího využití v rámci procesně orientovaného řízení (Activity Based Management). V praktické části práce je zpracován pilotní projekt kalkulace ABC, který zachycuje nákladovou náročnost logistických aktivit probíhajících ve skladech. Kalkulace je následně aplikována na několik reprezentantů nákladových objektů. Výsledky pilotního projektu jsou zhodnoceny a porovnány se současným způsobem alokace logistických nákladů. Na základě zjištěných výsledku jsou v závěru práce navržena praktická doporučení pro společnost XY.
Klíčová slova: režijní náklady; logistické aktivity; ABC; Activity Based Management; nákladová náročnost produktů; nákladová kalkulace; Activity Based Costing; náklady aktivit
Název práce: Use of Activity Based Costing as a support for managing logistics costs (in the particular company)
Autor(ka) práce: Havlíková, Kristina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Bohumil
Oponenti práce: Fibírová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Presented thesis focuses on forming a pilot project of costing method called Activity Based Costing (ABC) that is applied on logistics costs of business company XY. The main aim of the thesis is to enhance the accuracy of the information of the actual product costs. The theoretical part deals with basic types of costing system; in particular the Activity Based Costing which has been created as a reaction to changes in the business environment, and the possibilities of its further use in the Activity Based Management. In the practical part of the thesis, a pilot project of ABC is compiled, capturing the costs of logistic activities that occur in company’s warehouses. The calculations are subsequently applied to several representative costs objects. The results of the pilot model are evaluated and compared with the current allocation of logistics costs. Based on the findings, practical recommendations are proposed for company XY at the end of the thesis.
Klíčová slova: costing system; overhead costs; costs of activities; logistics activities; Activity Based Costing; product costs; ABC; Activity Based Management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 12. 2017
Datum podání práce: 10. 5. 2018
Datum obhajoby: 13. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64123/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: