Comparison of the film incentive system of the Czech Republic with selected European countries: Ireland, Hungary

Thesis title: Komparace systému filmových pobídek ČR s vybranými evropskými státy: Irsko, Maďarsko
Author: Křivánek, Tomáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hanzlík, Jan
Opponents: Grosman, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá systémem filmových pobídek v České republice a jeho srovnáním s pobídkovými systémy v Irsku a Maďarsku. Cílem práce je zjistit, nakolik se od sebe jednotlivé systémy liší a jak se jejich zavedení projevuje na zájmu zahraničních filmových produkcí v zemích natáčet. Teoretická část se zabývá definováním filmových pobídek a jejich pozicí v kinematografickém průmyslu. Dále je zaměřena na historii kinematografie ve zvolených zemích a na zázemí, jimiž pro filmaře disponují. Praktická část popisuje současný stav systémů filmových pobídek a hodnotí v tomto ohledu nynější stav České republiky ve vztahu k Irsku a Maďarsku.
Keywords: filmové pobídky; filmová produkce; film commission; koprodukce; uznatelné náklady
Thesis title: Comparison of the film incentive system of the Czech Republic with selected European countries: Ireland, Hungary
Author: Křivánek, Tomáš
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hanzlík, Jan
Opponents: Grosman, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
The Bachelor’s thesis deals with the system of film incentives in the Czech Republic and its comparison with the incentive systems in Ireland and Hungary. The aim of the thesis is to find out, how particular systems differ from another and how their introduction in the interest of foreign film productions in the countries to shoot is reflected. The theoretical part deals with the definition of film incentives and their position in the cinematographic industry. It also focuses on the history of cinematography in selected countries and on the background of filmmakers. The practical part describes the current state of the film incentive systems and evaluates in this point of view the present state of the Czech Republic in relation to Ireland and Hungary.
Keywords: film incentives; co-production; film production; eligible expenses; film commission

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Arts Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 1. 2018
Date of submission: 13. 5. 2018
Date of defense: 12. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/65075/podrobnosti

Files for download

    Last update: