Public transport in Belgrade

Thesis title: Veřejná osobní doprava v Bělehradu
Author: Mašić, Danilo
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Zelený, Lubomír
Opponents: Pohl, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Mobilita je jedním z hlavních rysů dnešních měst vhodných pro život a stále nabývá na významu. Cílem udržitelného města je omezit používání osobních automobilů a podpořit využívání veřejné dopravy. Dnes se Bělehrad stává velice přeplněným městem s dopravní kongescí. Z tohoto důvodu je vysoce žádaná reforma veřejné dopravy. Tato bakalářská práce poskytuje vhled a analýzu současné situace veřejné osobní dopravy v Bělehradu a zdůrazňuje hlavní problémy, které se v ní vyskytují. Na základě analýzy v práci se nabízí krátkodobé i dlouhodobé návrhy řešení problémů. Dlouhodobý návrh předpokládá možnou trasu první linie lehkého metra v Bělehradu.
Keywords: Bělehrad; Metro; Veřejná osobní doprava
Thesis title: Public transport in Belgrade
Author: Mašić, Danilo
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Zelený, Lubomír
Opponents: Pohl, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Mobility is one of the main features of today´s liveable cities, and it is getting on its importance. The aim of sustainable city is to limit the use of personal automobiles and encourage the use of public transport. Today Belgrade becoming highly congested. That is why reform of public transport is highly demanded. The Bachelor’s Thesis is giving insight and analysing the current situation of public transport of passengers in Belgrade, emphasising main issues that occur in it. Based on analysis, the thesis is in the short run suggesting measures for solving them. Long-term solution implies route of fist line of light metro in Belgrade.
Keywords: Public transport; Belgrade; Metro

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 12. 2017
Date of submission: 14. 5. 2018
Date of defense: 22. 5. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/64133/podrobnosti

Files for download

    Last update: