Veřejná osobní doprava v Bělehradu

Název práce: Veřejná osobní doprava v Bělehradu
Autor(ka) práce: Mašić, Danilo
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Pohl, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Mobilita je jedním z hlavních rysů dnešních měst vhodných pro život a stále nabývá na významu. Cílem udržitelného města je omezit používání osobních automobilů a podpořit využívání veřejné dopravy. Dnes se Bělehrad stává velice přeplněným městem s dopravní kongescí. Z tohoto důvodu je vysoce žádaná reforma veřejné dopravy. Tato bakalářská práce poskytuje vhled a analýzu současné situace veřejné osobní dopravy v Bělehradu a zdůrazňuje hlavní problémy, které se v ní vyskytují. Na základě analýzy v práci se nabízí krátkodobé i dlouhodobé návrhy řešení problémů. Dlouhodobý návrh předpokládá možnou trasu první linie lehkého metra v Bělehradu.
Klíčová slova: Bělehrad; Metro; Veřejná osobní doprava
Název práce: Public transport in Belgrade
Autor(ka) práce: Mašić, Danilo
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Pohl, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Mobility is one of the main features of today´s liveable cities, and it is getting on its importance. The aim of sustainable city is to limit the use of personal automobiles and encourage the use of public transport. Today Belgrade becoming highly congested. That is why reform of public transport is highly demanded. The Bachelor’s Thesis is giving insight and analysing the current situation of public transport of passengers in Belgrade, emphasising main issues that occur in it. Based on analysis, the thesis is in the short run suggesting measures for solving them. Long-term solution implies route of fist line of light metro in Belgrade.
Klíčová slova: Public transport; Belgrade; Metro

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 12. 2017
Datum podání práce: 14. 5. 2018
Datum obhajoby: 22. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64133/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: