Comparison of the effectiveness of on-line marketing tools: a case study of the cradle maker

Thesis title: Komparace efektivity on-line marketingových nástrojů: případová studie výrobce kolébek
Author: Al-Kaysy, Soňa
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Karlíček, Miroslav
Opponents: Bartoš, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zabývá komparací efektivity vybraných on-line marketingových nástrojů na příkladu kolébek značky 2Parents. Porovnávána bude efektivita nástrojů linkbuildingu, Google Adwords a Facebooku. Hlavní kritéria efektivity jsou založena na návštěvnosti stránky, počtu kliknutí na objednávkový formulář a na počtu objednávek produktu. Dalším doplňkovým kritériem je doba strávená na stránce. Daná kritéria jsou zjišťována pomocí aplikací Facebook, Google Adwords a Google Analytics. Jelikož se vybrané marketingové nástroje od sebe svým charakterem liší, má každý nástroj i své vlastní vyhodnocení. Hlavním zjištěním práce je, že kampaň na Facebooku má nejvíce zobrazení, prokliků i konverzí. Návštěvníci linkbuildingové kampaně strávili nejdelší dobu na microsite 2Parents. Práce je dále doplněna manažerským doporučením.
Keywords: Google Analytics; User Experience; Search Engine Optimization; Google Adwords; model AIDA; Sociální média; Internetový marketing; Facebook; Marketing Miner
Thesis title: Comparison of the effectiveness of on-line marketing tools: a case study of the cradle maker
Author: Al-Kaysy, Soňa
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Karlíček, Miroslav
Opponents: Bartoš, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
This work deals with the comparison of the efficiency of selected online marketing tools on the example of 2Parents cradles. The effectiveness of linkbuilding, Google Adwords, and Facebook tools will be compared. The main efficacy criteria are based on page traffic, number of clicks on the order form and number of product orders. Another additional criterion is the time spent on the page. These criteria are determined by Facebook, Google Adwords, and Google Analytics. Because the selected marketing tools differ in character, each tool has its own evaluation. The main finding is that the Facebook campaign has the most impressions, clicks, and conversions. Visitors to the linkbuilding campaign spent the longest time on the 2Parents microsite. The thesis is further supplemented by a managerial recommendation.
Keywords: Internet marketing; Search Engine Optimization; Google Analytics; User Experience; AIDA model; Social media; Facebook; Google Adwords; Marketing Miner

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 6. 2017
Date of submission: 15. 5. 2018
Date of defense: 19. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/62548/podrobnosti

Files for download

    Last update: