Development of the passenger rail transport in Prague and its agglomeration

Thesis title: Rozvoj osobní železniční dopravy v Praze a okolí
Author: Hicl, Jakub
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Zelený, Lubomír
Opponents: Mervart, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou osobní železniční dopravy v Praze a její aglomeraci. Práce se konkrétně zaměřuje na segment příměstské železniční dopravy v tomto regionu. Teoretická část práce se zabývá především integrovanými dopravními systémy, jejichž nedílnou součástí je právě železniční doprava. Praktická část poté řeší vývoj, současný stav a budoucnost železničního uzlu Praha. Cílem této diplomové práce je analýza současného stavu a s ním spojeného kapacitního problému železničního uzlu Praha. Tento kapacitní problém by měl být v budoucnosti vyřešen výstavbou Nového spojení 2 – jedná se o tunely pro příměstskou železniční dopravu pod centrem Prahy, díky kterým by byl umožněn průjezdný model příměstské železnice v Praze. V práci jsou pro porovnání také představena 2 německá města, ve kterých byly tunely pro příměstskou železnici vybudovány již v minulosti.
Keywords: osobní železniční doprava; příměstská železnice; železniční uzel Praha; Nové spojení 2
Thesis title: Development of the passenger rail transport in Prague and its agglomeration
Author: Hicl, Jakub
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Zelený, Lubomír
Opponents: Mervart, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
This Master´s Thesis deals with the topic of passenger rail transport in Prague and its agglomeration. The thesis focuses specifically on the segment of suburban rail transport in this region. The theoretical part of the thesis deals mainly with the topic of integrated public transport systems (railway transport is an integral part of them). The practical part then deals with the development, the current state and the future of the Prague railway junction. The Master´s Thesis aims to analyze the present state and the capacity problem of the Prague railway junction. This capacity problem should be solved in future by the construction of the New Connection 2 – tunnels for suburban rail transport in the centre of Prague. There are also 2 German cities presented in the thesis, in which tunnels for suburban rail transport were built in the past.
Keywords: passenger rail transport; suburban rail; Prague railway junction; New Connection 2

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 11. 2017
Date of submission: 16. 5. 2018
Date of defense: 19. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/64757/podrobnosti

Files for download

    Last update: