Valuation of Czech bonds

Thesis title: Valuation of Czech bonds
Author: Kompanová, Eliška
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Málek, Jiří
Opponents: Janda, Karel
Thesis language: English
Abstract:
This diploma thesis describes the process of valuation of Czech bonds. Its main contribution is the practical view on the matter, not the academic one. The knowledge is drew from our own professional experience and overview of Czech market. The thesis should serve as a comprehensive material for people who never really valuated any bond outside the academic field. Basic approaches and current market standards are described in an easy-to-understand way. Firstly, we focus on some basic information about bonds that is needed for grasping the whole topic. We present various types of bonds, risks related to them and interest rates used for valuation. Secondly, discounting and projection curves are described in more details. We explain the adjustments to the curves that are necessary for obtaining the fair value of a bond. Lastly, we show various valuation techniques using real bonds.
Keywords: valuation; CZK; credit spread; bonds; discounting
Thesis title: Oceňování českých dluhopisů
Author: Kompanová, Eliška
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Málek, Jiří
Opponents: Janda, Karel
Thesis language: English
Abstract:
Tato diplomová práce popisuje proces ocenění českých bondů. Jejím hlavním přínosem je praktický pohled na danou věc, ne ten akademický. Poznatky jsou čerpány z naší vlastní profesní zkušenosti a přehledu o českém trhu. Tato práce by měla sloužit jako ucelený dokument pro lidi, kteří ještě nikdy neoceňovali dluhopisy mimo akademické půdy. Základní přístupy a současné tržní standardy jsou vysvětleny způsobem jednoduchým pro pochopení. V první části se soustřeďujeme na základní informace týkající se dluhopisů, které jsou důležité pro porozumění celého téma. Prezentujeme rozličné druhy dluhopisů, jejich rizika a úrokové sazby potřebné pro valuaci. Druhá část popisuje diskontní a projekční křivky. Vysvětlujeme jejich potřebné úpravy na získání správné tržní hodnoty bondu. Na konec demonstrujeme různé oceňovací techniky na reálných dluhopisech.
Keywords: diskontování; kreditní přirážka; CZK; dluhopisy; ocenění

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 1. 2018
Date of submission: 23. 5. 2018
Date of defense: 14. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/64588/podrobnosti

Files for download

    Last update: