-

Thesis title: Strukturální fondy Evropské unie
Author: Slováčková, Petra
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Wokoun, René
Opponents: Jetmar, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
Evropské společenství je jednou z nejvíce prosperujících ekonomik na světě, některé regiony uvnitř společenství však nedosahují ani 32 % průměru HDP ?Evropské pětadvacítky?. Vyrovnávání regionálních rozdílů je hlavním cílem regionální politiky, jejíž pozice postupně nabývala na významu a dnes je druhou nejvýznamnější politikou dle čerpaných prostředků.Vstupem do Evropské unie 1.5.2004 se České republice otevřela možnost plného využívání finančních prostředků v rámci implementace hospodářské a sociální soudržnosti. Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu finančních kontrolních systémů, které vyhodnocují fungování a účinnost čerpání evropských prostředků v České republice. Hlavním cílem práce je porovnání realizovaných typů kontrol v rámci finanční kontroly a zhodnocení přínosů nebo naopak nedostatků každé kontrolní činnosti. Na základě analýzy všech typů finančních kontrol stanovuji vhodnou metodu pro vyhodnocení efektivnosti jednotlivých kontrolních procesů.
Keywords: finanční kontrolní systémy; regionální politika; implementace; EU; HDP

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 9. 2006
Date of submission: 1. 9. 2006
Date of defense: 13. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3744/podrobnosti

Files for download

    Last update: