Strukturální fondy Evropské unie

Název práce: Strukturální fondy Evropské unie
Autor(ka) práce: Slováčková, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Wokoun, René
Oponenti práce: Jetmar, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Evropské společenství je jednou z nejvíce prosperujících ekonomik na světě, některé regiony uvnitř společenství však nedosahují ani 32 % průměru HDP ?Evropské pětadvacítky?. Vyrovnávání regionálních rozdílů je hlavním cílem regionální politiky, jejíž pozice postupně nabývala na významu a dnes je druhou nejvýznamnější politikou dle čerpaných prostředků.Vstupem do Evropské unie 1.5.2004 se České republice otevřela možnost plného využívání finančních prostředků v rámci implementace hospodářské a sociální soudržnosti. Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu finančních kontrolních systémů, které vyhodnocují fungování a účinnost čerpání evropských prostředků v České republice. Hlavním cílem práce je porovnání realizovaných typů kontrol v rámci finanční kontroly a zhodnocení přínosů nebo naopak nedostatků každé kontrolní činnosti. Na základě analýzy všech typů finančních kontrol stanovuji vhodnou metodu pro vyhodnocení efektivnosti jednotlivých kontrolních procesů.
Klíčová slova: finanční kontrolní systémy; regionální politika; implementace; EU; HDP

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3744/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: