Implications of Negative Interest Rate Policy on Emerging Markets and Developing Economies

Thesis title: Implications of Negative Interest Rate Policy on Emerging Markets and Developing Economies
Author: Víchová, Markéta
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Brůna, Karel
Opponents: Szabo, Milan
Thesis language: English
Abstract:
This paper is focused on effects of negative interest rate policy of central banks in advanced economies on emerging market and developing countries. It has been argued that asset prices in developing economies financial markets are influenced more by the monetary policies of the advanced economies rather than by their own policies and fundamentals. Spillover effect are mostly similar to those of other unconventional monetary policy measures and it is hard to differentiate them as they were implemented together at the same time. This paper examines gross financial flows between the countries exposed to negative interest rates and developing countries. Financial flows were led by the motivation of investors who lost their profit opportunities in domestic markets and trying to search for new profit opportunities in emerging markets. This may harm financial stability of emerging markets.
Keywords: emerging markets and developing economies; macroprudential policy; negative interest rate policy; cross-border capital flows
Thesis title: Implications of Negative Interest Rate Policy on Emerging Markets and Developing Economies
Author: Víchová, Markéta
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Brůna, Karel
Opponents: Szabo, Milan
Thesis language: English
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá důsledky politiky záporných úrokových sazeb centrálních bank ve vyspělých zemích na rozvíjející se ekonomiky. Všeobecně se dnes již předpokldádá, že ceny na trhu v rozvojových zemí jsou ovlivňovány více monetární polikou vyspělých zemí, než jejich vlastní politikou nebo vývojem makroekonomických veličin země. Nepřímé přeshraniční efekty této politiky zhruba odpovídají efektům dalších nekonvečních monetárních politik a je težké jednotlivé efekty od sebe odlišit, jelikož jsou většinou aplikovány současně. Tato práce zkoumá přeshraniční hrubé toky kapitálu mezi ekonomikami, které jsou ovlivněny zápornými úrokovými sazbami, a rozvíjejícími se zeměmi. Přeshraniční investice vzrostly zejména z důvodu, že investoři ztratili investiční příležitosti na domácí půdě a ve snaze o dosažení vyššího zisku přesouvají svůj kapitál do rozvíjejících se zemí. To ovšem může ohrozit finanční stabilitu rozvíjejících se zemí.
Keywords: rozvíjející se ekonomiky; přeshraniční toky kapitálu; politika záporných úrokových sazeb; makroprudenční politika

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Monetary Theory and Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 5. 2017
Date of submission: 29. 5. 2018
Date of defense: 19. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/64064/podrobnosti

Files for download

    Last update: