IFRS adoption and its influence on capital market in transition countries: The case of China

Thesis title: IFRS adoption and its influence on capital market in transition countries: The case of China
Author: Xu, Ming
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Procházka, David
Opponents: Žárová, Marcela
Thesis language: English
Abstract:
Accounting is considered as a general economy and finance language which plays a significant role in the business society. The capital market is a key part of the economy which cannot get through without the development of accounting. In recent years, Accounting harmonization gains more and more awareness from some studies of accounting practice and theory which aims to increase the attractiveness of capital markets by reporting high-quality financial statements in the way of reduced financing costs.Based on the international standards of financial accounting, this essay focuses on observing the process of the Chinese accounting harmonization. Then, further analysis will be conducted on the comparability index between those two kinds of standards on the basis of capital market and return on net assets of public companies. This analysis is going to investigate the items of accounting which tend to significantly impact the features of the industry.
Keywords: International Financial Reporting Standards; Accounting Standards for Business Enterprises; China
Thesis title: Adaptace IFRS a její vlivy na kapitálový trh v přechodových zemích: případ Číny
Author: Xu, Ming
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Procházka, David
Opponents: Žárová, Marcela
Thesis language: English
Abstract:
Účetnictví je považováno za obecnou ekonomiku a finanční jazyk hrající značnou roli v podnikatelské společnosti. Kapitálový trh je klíčovou součástí ekonomiky, který by se nedokázal rozvinout anižby se vyvinulo účetnictví. V posledních letech harmonizace účetnictví získává více a více pozornosti z různých studií o účetnických praktikách a teoriích, které mají za cíl zvýšit přitažlivost kapitálových trhů tím, že podávají vysoce kvalitní finanční výkazy ve formě snížení finančních nákladů. Na základě mezinárodních standardů finančního účetnictví se tato práce zaměřuje na sledování procesů harmonizace účetnictví v Číně. Bude provedena analýza indexu srovnatelnosti mezi těmito dvěma standardy na základě kapitálového trhu a návratnosti čistých aktiv veřejných společností. Tato analýza bude zkoumat položky účetnictví které mají tendenci významně ovlivňovat rysy tohoto odvětví.
Keywords: Mezinárodní standardy účetního výkazníctví; Čína; Účetní standardy pro podniky

Information about study

Study programme: Finance and Accounting
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 11. 2017
Date of submission: 28. 5. 2018
Date of defense: 14. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/64034/podrobnosti

Files for download

    Last update: