Investing in penny stocks

Thesis title: Investovanie do penny stocks
Author: Stanko, Marek
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Musílek, Petr
Opponents: Mazáček, David
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá špecifikami pri obchodovaní a investovaní do tzv. penny stocks, teda akcií s nízkou cenou. Popisuje niektoré rozdiely v analýze a obchodnej stratégii oproti bežným akciovým titulom. Upozorňuje na negatívnu stránku tejto skupiny investičných inštrumentov, ktorá je spojená s vyššou mierou rizika. V praktickej časti sa autor snaží nájsť na základe historickej analýzy spoločné znaky úspešných titulov a následne ich použiť pri výbere do modelového portfólia. V závere kvantifikuje ziskovosť investície a mieru rizika, ktorá je s investíciou spojená.
Keywords: investovanie; obchodovanie; penny stock; volatilita
Thesis title: Investování do penny stocks
Author: Stanko, Marek
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Musílek, Petr
Opponents: Mazáček, David
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá specifiky při obchodování a investování do tzv. penny stocks, tedy akcií s nízkou cenou. Popisuje některé rozdíly v analýze a obchodní strategii oproti běžným akciovým titulům. Upozorňuje na negativní stránku této skupiny investičních instrumentů, která je spojena s vyšší mírou rizika. V praktické části se autor snaží najít na základě historické analýzy společné znaky úspěšných titulů a následně je použít při výběru do modelového portfolia. V závěru kvantifikuje ziskovost investice a míru rizika, která je s investicí spojena.
Keywords: investování; obchodování; penny stock; volatilita
Thesis title: Investing in penny stocks
Author: Stanko, Marek
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Musílek, Petr
Opponents: Mazáček, David
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to show the specifics of trading and investing in the low-priced stocks called “penny stocks”. It describes different approaches in analysis and trading strategy of these stocks and regular shares. Potential investors should be aware of higher risk, when they invest in these investment instruments. In the practical part of thesis, the author tries to find the common features of successful titles based on the historical analysis and use these findings to model an investment portfolio. At the end, author quantifies profitability of the investment and level of risk associated with the investment.
Keywords: investing; trading; penny stock; volatility

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 1. 2017
Date of submission: 27. 5. 2018
Date of defense: 14. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/60446/podrobnosti

Files for download

    Last update: