Investování do penny stocks

Název práce: Investovanie do penny stocks
Autor(ka) práce: Stanko, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Mazáček, David
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá špecifikami pri obchodovaní a investovaní do tzv. penny stocks, teda akcií s nízkou cenou. Popisuje niektoré rozdiely v analýze a obchodnej stratégii oproti bežným akciovým titulom. Upozorňuje na negatívnu stránku tejto skupiny investičných inštrumentov, ktorá je spojená s vyššou mierou rizika. V praktickej časti sa autor snaží nájsť na základe historickej analýzy spoločné znaky úspešných titulov a následne ich použiť pri výbere do modelového portfólia. V závere kvantifikuje ziskovosť investície a mieru rizika, ktorá je s investíciou spojená.
Klíčová slova: investovanie; obchodovanie; penny stock; volatilita
Název práce: Investování do penny stocks
Autor(ka) práce: Stanko, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Mazáček, David
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá specifiky při obchodování a investování do tzv. penny stocks, tedy akcií s nízkou cenou. Popisuje některé rozdíly v analýze a obchodní strategii oproti běžným akciovým titulům. Upozorňuje na negativní stránku této skupiny investičních instrumentů, která je spojena s vyšší mírou rizika. V praktické části se autor snaží najít na základě historické analýzy společné znaky úspěšných titulů a následně je použít při výběru do modelového portfolia. V závěru kvantifikuje ziskovost investice a míru rizika, která je s investicí spojena.
Klíčová slova: investování; obchodování; penny stock; volatilita
Název práce: Investing in penny stocks
Autor(ka) práce: Stanko, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Mazáček, David
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to show the specifics of trading and investing in the low-priced stocks called “penny stocks”. It describes different approaches in analysis and trading strategy of these stocks and regular shares. Potential investors should be aware of higher risk, when they invest in these investment instruments. In the practical part of thesis, the author tries to find the common features of successful titles based on the historical analysis and use these findings to model an investment portfolio. At the end, author quantifies profitability of the investment and level of risk associated with the investment.
Klíčová slova: investing; trading; penny stock; volatility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 1. 2017
Datum podání práce: 27. 5. 2018
Datum obhajoby: 14. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60446/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: