The local coefficient of real estate tax in the Czech Republic

Thesis title: Místní koeficient u daně z nemovitých věcí v ČR
Author: Jeriová, Lucie
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Sedmihradská, Lucie
Opponents: Kábelová, Lucie
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zabývá daní z nemovitých věcí a především místním koeficientem, kterým se násobí výsledná daň. Hlavním cílem práce je zjistit pomocí třech případových studií, jakým způsobem navýšení místního koeficientu ovlivní příjmy daně z nemovitých věcí a obecní rozpočet a zda obce plní účely, na které vynakládají získané prostředky zavedením místního koeficientu. Cíle jsou demonstrovány na třech vybraných obcích - Chrastavě, Semilech a Hrádku nad Nisou. Podařilo se zjistit, že nejvyšší příjmy z daně z nemovitých věcí v přepočtu na obyvatele získává Chrastava a zároveň všechny tři obce vynaložily v zásadě získané prostředky na účely, kterými se občanům zavázaly a nezneužily tak své pravomoci navyšovat příjmy pomocí místního koeficientu.
Keywords: Daň z nemovitých věcí; Místní koeficient; Obec; Rozpočet obce; Pravomoci obce
Thesis title: The local coefficient of real estate tax in the Czech Republic
Author: Jeriová, Lucie
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Sedmihradská, Lucie
Opponents: Kábelová, Lucie
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with real estate tax and above all the local coefficient, which multiplies the resulting tax. The main aim of this thesis is to find out, with these three case studies, how the increase of the local coefficient will affect the income from the real estate tax, the municipal budget and whether the municipalities fulfill the purposes for which they are using the acquired funds by introducing the local coefficient. The objectives are demonstrated on three selected municipalities - Chrastava, Semily and Hrádek nad Nisou. It has been found that Chrastava earns the highest income from the real estate tax per capita and that all three municipalities have essentially spent the funds for the purposes they have commited to citizens and thus not abusing their powers to raise their income with the local coefficient.
Keywords: municipality; real estate tax; local coefficient; municipal budget; municipal powers

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Public Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 1. 2018
Date of submission: 4. 6. 2018
Date of defense: 18. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/64598/podrobnosti

Files for download

    Last update: