Principal Risk Factors Leading to Losing Employment

Thesis title: Principal Risk Factors Leading to Losing Employment
Author: Čapek, Nicholas
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Fučík, Vojtěch
Opponents: Janda, Karel
Thesis language: English
Abstract:
This thesis concerns itself with unemployment, specifically identifying risk factors that predispose a person to become unemployed. It is done by creating a logistic regression model on bank data. Weight of evidence transformation was first applied to the predictor variables and only the most significant used in the model. Suspect factors were manually included. A decision tree model was also constructed for comparison. Findings reveal the most significant factors to be maternity and net income. Other factors include age, education, marital status and gender.
Keywords: unemployment; machine learning; logistic regression; decision tree; labor market
Thesis title: Rizikové faktory pro nezaměstnanost
Author: Čapek, Nicholas
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Fučík, Vojtěch
Opponents: Janda, Karel
Thesis language: English
Abstract:
Tato práce se zabývá nezaměstnaností, konkrétně identifikováním rizikových faktorů, které zvyšují náchylnost dané osoby k nezaměstnanosti. Byla aplikována logistická regrese na bankovních datech. Na vysvětlující proměnné byla aplikována weight of evidence transformace a poté byly vybrány ty nejvýznamnější. Byly i manuálně zařazeny očekávané rizikové faktory. Pro porovnání výkonnosti modelu byl zkonstruován i rozhodovací strom. Výsledky prokázaly, že nejvýznamnějším faktorem je mateřství a čistý příjem ze mzdy. Ostatní faktory jsou věk, vzdělání, rodinný stav a pohlaví.
Keywords: rozhodovací strom; trh práce; strojové učení; logistická regrese; nezaměstnanost

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 2. 2018
Date of submission: 5. 6. 2018
Date of defense: 20. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/64647/podrobnosti

Files for download

    Last update: