Rizikové faktory pro nezaměstnanost

Název práce: Principal Risk Factors Leading to Losing Employment
Autor(ka) práce: Čapek, Nicholas
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Fučík, Vojtěch
Oponenti práce: Janda, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis concerns itself with unemployment, specifically identifying risk factors that predispose a person to become unemployed. It is done by creating a logistic regression model on bank data. Weight of evidence transformation was first applied to the predictor variables and only the most significant used in the model. Suspect factors were manually included. A decision tree model was also constructed for comparison. Findings reveal the most significant factors to be maternity and net income. Other factors include age, education, marital status and gender.
Klíčová slova: unemployment; machine learning; logistic regression; decision tree; labor market
Název práce: Rizikové faktory pro nezaměstnanost
Autor(ka) práce: Čapek, Nicholas
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Fučík, Vojtěch
Oponenti práce: Janda, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce se zabývá nezaměstnaností, konkrétně identifikováním rizikových faktorů, které zvyšují náchylnost dané osoby k nezaměstnanosti. Byla aplikována logistická regrese na bankovních datech. Na vysvětlující proměnné byla aplikována weight of evidence transformace a poté byly vybrány ty nejvýznamnější. Byly i manuálně zařazeny očekávané rizikové faktory. Pro porovnání výkonnosti modelu byl zkonstruován i rozhodovací strom. Výsledky prokázaly, že nejvýznamnějším faktorem je mateřství a čistý příjem ze mzdy. Ostatní faktory jsou věk, vzdělání, rodinný stav a pohlaví.
Klíčová slova: rozhodovací strom; trh práce; strojové učení; logistická regrese; nezaměstnanost

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 2. 2018
Datum podání práce: 5. 6. 2018
Datum obhajoby: 20. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64647/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: