Sport tourism events and their impact for tourism in destination

Thesis title: Sportovní eventy a jejich význam pro cestovní ruch v destinaci
Author: Mikloško, Martin
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kvítková, Zuzana
Opponents: Petrů, Zdenka
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá sportovními eventy jako cíli sportovního cestovního ruchu. Cílem této diplomové práce je srovnání vybraných eventů z hlediska významu pro cestovní ruch v destinaci. První část vymezuje sportovní cestovní ruch, jeho význam a typologii, zahrnuje event tourism, definici eventu, jeho klasifikaci, specifikuje sportovní eventy, jejich rozdělení a popisuje dopady eventů na destinaci cestovního ruchu. Druhá část představuje dva vybrané eventy - hokejový turnaj Carlson Hockey Games a tenisový turnaj J&T Banka Prague Open, jejich charakteristiku a klasifikaci z různých hledisek. Třetí část obsahuje primární výzkum v podobě dotazníkového šetření mezi návštěvníky vybraných eventů. Výsledkem práce je analýza výsledků získaných na základě dotazníkového šetření, celkové shrnutí výsledků a závěry plynoucí ze zpracování tohoto tématu.
Keywords: event tourism; sportovní cestovní ruch; sportovní event; event
Thesis title: Sport tourism events and their impact for tourism in destination
Author: Mikloško, Martin
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kvítková, Zuzana
Opponents: Petrů, Zdenka
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with sport tourism events as objectives of sport tourism. The purpose of this thesis is to compare selected events in terms of their impact for tourism in destination. The first part defines sport tourism, its impact and typology, it includes event tourism, definition of event and its classification. There is also sport tourism events, their characteristics and sorting and description of sport tourism events and their impacts on destination of tourism. The second part presents two selected events - hockey tournament Carlson Hockey Games and tennis tournament J&T Banka Prague Open, their characteristics and various classification. The third part contains primary research including questionnaire among the visitors of selected events. The result of the thesis is data analysis based on the questionnaire outputs, the overall summary of the results and the conclusions resulting from the processing of this topic.
Keywords: event; event tourism; sport tourism; sport tourism event

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 9. 2017
Date of submission: 28. 6. 2018
Date of defense: 11. 9. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/63061/podrobnosti

Files for download

    Last update: