Sportovní eventy a jejich význam pro cestovní ruch v destinaci

Název práce: Sportovní eventy a jejich význam pro cestovní ruch v destinaci
Autor(ka) práce: Mikloško, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kvítková, Zuzana
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá sportovními eventy jako cíli sportovního cestovního ruchu. Cílem této diplomové práce je srovnání vybraných eventů z hlediska významu pro cestovní ruch v destinaci. První část vymezuje sportovní cestovní ruch, jeho význam a typologii, zahrnuje event tourism, definici eventu, jeho klasifikaci, specifikuje sportovní eventy, jejich rozdělení a popisuje dopady eventů na destinaci cestovního ruchu. Druhá část představuje dva vybrané eventy - hokejový turnaj Carlson Hockey Games a tenisový turnaj J&T Banka Prague Open, jejich charakteristiku a klasifikaci z různých hledisek. Třetí část obsahuje primární výzkum v podobě dotazníkového šetření mezi návštěvníky vybraných eventů. Výsledkem práce je analýza výsledků získaných na základě dotazníkového šetření, celkové shrnutí výsledků a závěry plynoucí ze zpracování tohoto tématu.
Klíčová slova: event tourism; sportovní cestovní ruch; sportovní event; event
Název práce: Sport tourism events and their impact for tourism in destination
Autor(ka) práce: Mikloško, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kvítková, Zuzana
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with sport tourism events as objectives of sport tourism. The purpose of this thesis is to compare selected events in terms of their impact for tourism in destination. The first part defines sport tourism, its impact and typology, it includes event tourism, definition of event and its classification. There is also sport tourism events, their characteristics and sorting and description of sport tourism events and their impacts on destination of tourism. The second part presents two selected events - hockey tournament Carlson Hockey Games and tennis tournament J&T Banka Prague Open, their characteristics and various classification. The third part contains primary research including questionnaire among the visitors of selected events. The result of the thesis is data analysis based on the questionnaire outputs, the overall summary of the results and the conclusions resulting from the processing of this topic.
Klíčová slova: event; event tourism; sport tourism; sport tourism event

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2017
Datum podání práce: 28. 6. 2018
Datum obhajoby: 11. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63061/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: