Active labour market policies in the EU as a tool for fighting unemployment

Thesis title: Aktívne politiky na trhu práce v EÚ ako nástroj boja proti nezamestnanosti
Author: Mocková, Silvia
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Procházková Ilinitchi, Cristina
Opponents: Antal, Jarolím
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Predkladaná diplomová práca sa venuje rozdielom v miere zamestnanosti a nezamestnanosti členských štátov EÚ, štrukturálnym problémom na trhu práce a ich riešeniu v podobe aktívnych politík na trhu práce, ale aj ďalším podporným opatreniam akým je napríklad celoživotné vzdelávanie. Tieto problémy sú ďalej špecificky rozoberané na úrovni dvoch členských štátov Česka a Poľska.
Keywords: miera zamestnanosti; miera nezamestnanosti; Európska stratégia zamestnanosti; štrukturálne problémy na trhu práce; trh práce
Thesis title: Active labour market policies in the EU as a tool for fighting unemployment
Author: Mocková, Silvia
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Procházková Ilinitchi, Cristina
Opponents: Antal, Jarolím
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The master's thesis deals with the differences in the employment and unemployment rate of the EU member states, structural problems on the labour market and their solution by active labour market policies and other supportive measuers such as life-long learning. These problems are then specifically applied on the level of two memeber states the Czech Republic and Poland.
Keywords: structural problems on the labour market; unemployment rate; employment rate; European Employment strategy; labour market
Thesis title: Aktívne politiky na trhu práce v EÚ ako nástroj boja proti nezamestnanosti
Author: Mocková, Silvia
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Procházková Ilinitchi, Cristina
Opponents: Antal, Jarolím
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se věnuje rozdílům v míře zaměstnanosti a nezaměstnanosti členských států EU, strukturálním problémům na trhu práce a jejich řešení v podobě aktivních politik na trhu práce, ale i dalším podpůrným opatřením jakým je například celoživotní vzdělávání. Tyto problémy jsou dále specificky rozebrané na úrovni dvou členských států Česka a Polska.
Keywords: trh práce; míra nezaměstnanosti; míra zaměstnanosti; Evropská strategie zaměstnanosti; strukturální problémy na trhu práce

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 12. 2015
Date of submission: 29. 6. 2018
Date of defense: 10. 9. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/55416/podrobnosti

Files for download

    Last update: