Transfer Pricing and Multinational Enterprises

Thesis title: Transfer Pricing and Multinational Enterprises
Author: Bondarenko, Mariia
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Brůna, Karel
Opponents: Šíma, Ondřej
Thesis language: English
Abstract:
This thesis focuses on the tax concept of transfer pricing. The main purpose of the thesis is to investigate the nature of transfer pricing both from companies’ and tax authorities’ perspective, focusing on the transfer pricing methods available in context of the OECD Guidelines, with the following comparison of the differences between the frameworks established in different countries through the detailed analysis of local legislations. In order to achieve this goal the basic characteristics of the transfer pricing phenomenon are examined; the process of transfer pricing is explained and the following research of the legislations of selected countries is conducted.
Keywords: transfer pricing; tax legislation; international taxation; OECD; income tax; profit allocation; transfer price; transactions
Thesis title: Transferové oceňování a mezinárodní firmy
Author: Bondarenko, Mariia
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Brůna, Karel
Opponents: Šíma, Ondřej
Thesis language: English
Abstract:
Tato práce se zabývá daňovým konceptem transferových cen. Hlavním cílem práce je prozkoumat povahu transferových cen, a to jak z pohledu podniků, tak z hlediska finančních úřadů, se zaměřením na metody transferového oceňování, které jsou dostupné v kontextu Směrnic OECD s následujícím srovnáním rozdílů mezi rámci stanovenými v různých zemích prostřednictvím podrobné analýzy místních právních předpisů. Za účelem dosažení tohoto cíle jsou zkoumány základní charakteristiky fenoménu transferového oceňování; je vysvětlen proces transferového oceňování a je proveden následující výzkum legislativy vybraných zemí.
Keywords: transferové oceňování ; mezinárodní daně; OECD ; daň z příjmů; alokace zisku; transferová cena; daňová legislativa

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Monetary Theory and Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 5. 2017
Date of submission: 2. 8. 2018
Date of defense: 30. 8. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/62011/podrobnosti

Files for download

    Last update: