Transferové oceňování a mezinárodní firmy

Název práce: Transfer Pricing and Multinational Enterprises
Autor(ka) práce: Bondarenko, Mariia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis focuses on the tax concept of transfer pricing. The main purpose of the thesis is to investigate the nature of transfer pricing both from companies’ and tax authorities’ perspective, focusing on the transfer pricing methods available in context of the OECD Guidelines, with the following comparison of the differences between the frameworks established in different countries through the detailed analysis of local legislations. In order to achieve this goal the basic characteristics of the transfer pricing phenomenon are examined; the process of transfer pricing is explained and the following research of the legislations of selected countries is conducted.
Klíčová slova: transfer pricing; tax legislation; international taxation; OECD; income tax; profit allocation; transfer price; transactions
Název práce: Transferové oceňování a mezinárodní firmy
Autor(ka) práce: Bondarenko, Mariia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce se zabývá daňovým konceptem transferových cen. Hlavním cílem práce je prozkoumat povahu transferových cen, a to jak z pohledu podniků, tak z hlediska finančních úřadů, se zaměřením na metody transferového oceňování, které jsou dostupné v kontextu Směrnic OECD s následujícím srovnáním rozdílů mezi rámci stanovenými v různých zemích prostřednictvím podrobné analýzy místních právních předpisů. Za účelem dosažení tohoto cíle jsou zkoumány základní charakteristiky fenoménu transferového oceňování; je vysvětlen proces transferového oceňování a je proveden následující výzkum legislativy vybraných zemí.
Klíčová slova: transferové oceňování ; mezinárodní daně; OECD ; daň z příjmů; alokace zisku; transferová cena; daňová legislativa

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 5. 2017
Datum podání práce: 2. 8. 2018
Datum obhajoby: 30. 8. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62011/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: