Customer satisfaction in the Bulgarian civil aviation market - Case study of customer satisfaction analysis of Bulgaria Air

Thesis title: Customer satisfaction in the Bulgarian civil aviation market - Case study of customer satisfaction analysis of Bulgaria Air
Author: Rusinova, Nadezhda Iliyanova
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Tahal, Radek
Opponents: Říha, David
Thesis language: English
Abstract:
The objective of this master thesis is to analyse customer satisfaction with the services provided by the Bulgarian national carrier Bulgaria Air. The conducted survey aimed at measuring overall satisfaction with the airline, identifying factors which impact the satisfaction of the passengers and recognising service gaps. Quantitative marketing research was conducting using online survey. Using convenience sampling a total of 368 answers were collected. The average total overall satisfaction amounted 4.63 out of maximum 7. Greatest satisfaction was attributed to the attitude and willingness to help of the cabin crew, unproblematic baggage delivery and safety record. The analysis identified least satisfaction with frequent flyer program, meal services and overweight baggage fee.
Keywords: Customers’ satisfaction; Loyalty; Aviation industry; Civil aviation; Bulgaria Air
Thesis title: Customer satisfaction in the Bulgarian civil aviation market - Case study of customer satisfaction analysis of Bulgaria Air
Author: Rusinova, Nadezhda Iliyanova
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Tahal, Radek
Opponents: Říha, David
Thesis language: English
Abstract:
Cílem mé diplomové práce je analyzovat spokojenost zákazníků se službami poskytovanými bulharskou národní společností Bulgaria Air. Účelem provedeného výzkumu bylo vysvětlit celkovou spokojenost s aerolinkami, určit faktory, které mají dopad na spokojenost cestujících a vytyčit mezery v poskytování služeb. Kvantitativní marketingový výzkum byl proveden formou online dotazníku, pro který jsem vybrala vzorek zahrnující celkem 368 respondentů. Průměrná celková spokojenost dosáhla 4,63 bodů z maximálních 7. Největší spokojenost byla připisována ochotě palubní posádky pomáhat cestujícím, bezproblémová přeprava zavazadel a bezpečnost. Podle analýzy byla nejnižší spokojenost s frequent flyer programem, nabídkou jídla a poplatky za nadměrná zavazadla.
Keywords: loajalita; Spokojenost zákazníků; letecký průmysl; civilní letectví; Bulgaria Air

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 9. 2017
Date of submission: 9. 10. 2018
Date of defense: 1. 11. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/63113/podrobnosti

Files for download

    Last update: