Growth Issues in Developing Countries: Natural Resources, Institutions and Economic Growth

Thesis title: Growth Issues in Developing Countries: Natural Resources, Institutions and Economic Growth
Author: Ihnátová, Ivana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Křečková Kroupová, Zuzana
Opponents: Erreygers , Guido
Thesis language: English
Abstract:
The dissertation examines the relationship between natural resource abundance and economic growth with respect to the role of institutions. We find that the theory of the natural resource curse is especially relevant to developing countries. However, they may balance out the curse and even benefit from their resource wealth by improving their institutional quality. The analysis employs various proxies for the quality of institutions. According to the results, the Economic Freedom of the World seems to be the most suitable one, which emphasises the importance of economic aspects. In addition, the findings support the assumption that the resource curse was more likely to occur in the past than nowadays as the value of the economic freedom index used to be lower in most countries.
Keywords: resource economies; panel data; natural resources; economic growth; resource curse; institutions; economic freedom; developing countries
Thesis title: Problematika růstu v rozvojových zemích: přírodní zdroje, instituce a hospodářský růst
Author: Ihnátová, Ivana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Křečková Kroupová, Zuzana
Opponents: Erreygers , Guido
Thesis language: English
Abstract:
Diplomová práce zkoumá vztah mezi přírodním bohatstvím a hospodářského růstu s ohledem na roli institucí. Zjistili jsme, že teorie prokletí přírodních zdrojů je obzvlášť významná pro rozvojové země. Tyto země však mohou překonat své prokletí a díky zlepšení kvality institucí mohou dokonce těžit z bohatství svých přírodních zdrojů. Analýza využívá různých zástupců pro kvalitu institucí Podle výsledků se nejvhodnější proměnnou zdá být index ekonomické svobody světa (Economic Freedom of the World), co zdůrazňuje význam ekonomických aspektů. Závěry diplomové práce navíc podporují domněnku o vyšší pravděpodobnosti výskytu prokletí přírodních zdrojů v minulosti než v dnešní době, neboť hodnota indexu ekonomické svobody byla ve většině zemí v minulosti nižší.
Keywords: přírodní zdroje; hospodářský růst; prokletí přírodních zdrojů; instituce; ekonomická svoboda; rozvojové země; panelová analýza dat

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Economics of Globalisation and European Integration
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Faculty of International Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 6. 2018
Date of submission: 30. 10. 2018
Date of defense: 14. 1. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/66357/podrobnosti

Files for download

    Last update: