Problematika růstu v rozvojových zemích: přírodní zdroje, instituce a hospodářský růst

Název práce: Growth Issues in Developing Countries: Natural Resources, Institutions and Economic Growth
Autor(ka) práce: Ihnátová, Ivana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Erreygers , Guido
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The dissertation examines the relationship between natural resource abundance and economic growth with respect to the role of institutions. We find that the theory of the natural resource curse is especially relevant to developing countries. However, they may balance out the curse and even benefit from their resource wealth by improving their institutional quality. The analysis employs various proxies for the quality of institutions. According to the results, the Economic Freedom of the World seems to be the most suitable one, which emphasises the importance of economic aspects. In addition, the findings support the assumption that the resource curse was more likely to occur in the past than nowadays as the value of the economic freedom index used to be lower in most countries.
Klíčová slova: resource economies; panel data; natural resources; economic growth; resource curse; institutions; economic freedom; developing countries
Název práce: Problematika růstu v rozvojových zemích: přírodní zdroje, instituce a hospodářský růst
Autor(ka) práce: Ihnátová, Ivana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Erreygers , Guido
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce zkoumá vztah mezi přírodním bohatstvím a hospodářského růstu s ohledem na roli institucí. Zjistili jsme, že teorie prokletí přírodních zdrojů je obzvlášť významná pro rozvojové země. Tyto země však mohou překonat své prokletí a díky zlepšení kvality institucí mohou dokonce těžit z bohatství svých přírodních zdrojů. Analýza využívá různých zástupců pro kvalitu institucí Podle výsledků se nejvhodnější proměnnou zdá být index ekonomické svobody světa (Economic Freedom of the World), co zdůrazňuje význam ekonomických aspektů. Závěry diplomové práce navíc podporují domněnku o vyšší pravděpodobnosti výskytu prokletí přírodních zdrojů v minulosti než v dnešní době, neboť hodnota indexu ekonomické svobody byla ve většině zemí v minulosti nižší.
Klíčová slova: přírodní zdroje; hospodářský růst; prokletí přírodních zdrojů; instituce; ekonomická svoboda; rozvojové země; panelová analýza dat

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Fakulta mezinárodních vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 6. 2018
Datum podání práce: 30. 10. 2018
Datum obhajoby: 14. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66357/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: