The impact of population ageing on long-term care services needs in the administrative district of municipality with extended powers Melnik

Thesis title: Důsledky stárnutí populace na potřebu služeb dlouhodobé péče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mělník
Author: Petýrková, Iva
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Průša, Ladislav
Opponents: Pavlíková, Drahomíra
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je analyzovat a předpovědět dopady vlivu stárnutí populace na potřeby sociálních služeb a vybraných služeb zdravotní péče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mělník. Kromě teoretického rámce a demografické charakteristiky tohoto územního celku jsou proto zkoumány i místní potřeby služeb dlouhodobé péče pomocí vývoje počtu příjemců příspěvku na péči a naplnění těchto potřeb z hlediska kapacit a vybavenosti služeb. Stěžejní částí práce je projekce vývoje počtu obyvatelstva pro SO ORP Mělník do roku 2050. Na základě této projekce je zpracován předpokládaný vývoj počtu příjemců příspěvku na péči do roku 2035 ve dvou scénářích a vypočtena předpokládaná potřebná kapacita služeb dlouhodobé péče. Závěrem práce jsou vypočteny dodatečné náklady na zabezpečení těchto služeb a navržena možná opatření.
Keywords: dlouhodobá péče; demografická projekce; příspěvek na péči; správní obvod obce s rozšířenou působností; stárnutí populace; sociální služby; zdravotní služby; Mělník
Thesis title: The impact of population ageing on long-term care services needs in the administrative district of municipality with extended powers Melnik
Author: Petýrková, Iva
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Průša, Ladislav
Opponents: Pavlíková, Drahomíra
Thesis language: Česky
Abstract:
The main aim of this Master thesis is to analyse and predict the impact of population ageing on long-term care services in the administrative district of municipality with extended powers Melnik. Besides theoretical approach and demographic characteristics of this region there are also analysed regional demands on the long-term care services. Therefore, the number of care allowance recipients and the capacity of the long-term care facilities are investigated. The most important contribution of this Master thesis is the calculation of the population projection for the Melnik district with the projection horizon in the year 2050. This projection is further used for developing the projection of number of the care allowance recipients in two scenarios until the year 2035. Also, the rising demand for the capacity of long-term care facilities and additional costs involved are calculated.
Keywords: population ageing; long-term care; social protection; health care; demographic projection; care allowance; administrative district of municipality with extended powers; Melnik

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Demography

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 10. 2018
Date of submission: 2. 12. 2018
Date of defense: 28. 1. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/67314/podrobnosti

Files for download

    Last update: