Důsledky stárnutí populace na potřebu služeb dlouhodobé péče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mělník

Název práce: Důsledky stárnutí populace na potřebu služeb dlouhodobé péče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mělník
Autor(ka) práce: Petýrková, Iva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Průša, Ladislav
Oponenti práce: Pavlíková, Drahomíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je analyzovat a předpovědět dopady vlivu stárnutí populace na potřeby sociálních služeb a vybraných služeb zdravotní péče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mělník. Kromě teoretického rámce a demografické charakteristiky tohoto územního celku jsou proto zkoumány i místní potřeby služeb dlouhodobé péče pomocí vývoje počtu příjemců příspěvku na péči a naplnění těchto potřeb z hlediska kapacit a vybavenosti služeb. Stěžejní částí práce je projekce vývoje počtu obyvatelstva pro SO ORP Mělník do roku 2050. Na základě této projekce je zpracován předpokládaný vývoj počtu příjemců příspěvku na péči do roku 2035 ve dvou scénářích a vypočtena předpokládaná potřebná kapacita služeb dlouhodobé péče. Závěrem práce jsou vypočteny dodatečné náklady na zabezpečení těchto služeb a navržena možná opatření.
Klíčová slova: dlouhodobá péče; demografická projekce; příspěvek na péči; správní obvod obce s rozšířenou působností; stárnutí populace; sociální služby; zdravotní služby; Mělník
Název práce: The impact of population ageing on long-term care services needs in the administrative district of municipality with extended powers Melnik
Autor(ka) práce: Petýrková, Iva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Průša, Ladislav
Oponenti práce: Pavlíková, Drahomíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of this Master thesis is to analyse and predict the impact of population ageing on long-term care services in the administrative district of municipality with extended powers Melnik. Besides theoretical approach and demographic characteristics of this region there are also analysed regional demands on the long-term care services. Therefore, the number of care allowance recipients and the capacity of the long-term care facilities are investigated. The most important contribution of this Master thesis is the calculation of the population projection for the Melnik district with the projection horizon in the year 2050. This projection is further used for developing the projection of number of the care allowance recipients in two scenarios until the year 2035. Also, the rising demand for the capacity of long-term care facilities and additional costs involved are calculated.
Klíčová slova: population ageing; long-term care; social protection; health care; demographic projection; care allowance; administrative district of municipality with extended powers; Melnik

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2018
Datum podání práce: 2. 12. 2018
Datum obhajoby: 28. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67314/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: