Algorithmic trading on the Forex market using artificial neural network

Thesis title: Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí
Author: Slavík, Vítězslav
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Zeman, Václav
Opponents: Zamazal, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zabývá algoritmickým obchodováním pomocí umělých neuronových sítí na finančních datech devizového trhu. Hlavním cílem je vytvořit v jazyce Python model neuronové sítě, který predikuje budoucí vývoj zvoleného měnového páru. V první části práce jsou popsány teoretické termíny finančních trhů a způsobů, jak ho analyzovat. Druhá část práce představuje úvod do teorie neuronových sítí a rozebírá principy správného učení. V poslední části jsou popsány finanční data a navrženy algoritmické strategie zahrnující predikci neuronové sítě. Poté je popsána implementace modelu a následně jsou prezentovány výsledky automatizovaných strategií.
Keywords: strojové učení; algoritmické obchodování; neuronové sítě; predikce časové řady; technická analýza; forex
Thesis title: Algorithmic trading on the Forex market using artificial neural network
Author: Slavík, Vítězslav
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Zeman, Václav
Opponents: Zamazal, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with algorithmic trading on the Forex market applying artificial neural networks. The main goal is to create a neural network model, which would be able to forecast the future development of selected currency pair. The first part contains theoretical descriptions of financial markets and ways how to analyze them. The second part is the introduction to neural networks and presents the principles of machine learning. In the last part, the dataset is described and algorithmic strategies based on the ANN are designed. Finally, the implementation of the ANN model is explained and the results of strategies evaluation are presented.
Keywords: machine learning; algorithmic trading; artificial neural network; time series prediction; technical analysis; forex

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information and Knowledge Engineering

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 9. 2018
Date of submission: 6. 12. 2018
Date of defense: 28. 1. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/66928/podrobnosti

Files for download

    Last update: