Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí

Název práce: Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí
Autor(ka) práce: Slavík, Vítězslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zeman, Václav
Oponenti práce: Zamazal, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá algoritmickým obchodováním pomocí umělých neuronových sítí na finančních datech devizového trhu. Hlavním cílem je vytvořit v jazyce Python model neuronové sítě, který predikuje budoucí vývoj zvoleného měnového páru. V první části práce jsou popsány teoretické termíny finančních trhů a způsobů, jak ho analyzovat. Druhá část práce představuje úvod do teorie neuronových sítí a rozebírá principy správného učení. V poslední části jsou popsány finanční data a navrženy algoritmické strategie zahrnující predikci neuronové sítě. Poté je popsána implementace modelu a následně jsou prezentovány výsledky automatizovaných strategií.
Klíčová slova: strojové učení; algoritmické obchodování; neuronové sítě; predikce časové řady; technická analýza; forex
Název práce: Algorithmic trading on the Forex market using artificial neural network
Autor(ka) práce: Slavík, Vítězslav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zeman, Václav
Oponenti práce: Zamazal, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with algorithmic trading on the Forex market applying artificial neural networks. The main goal is to create a neural network model, which would be able to forecast the future development of selected currency pair. The first part contains theoretical descriptions of financial markets and ways how to analyze them. The second part is the introduction to neural networks and presents the principles of machine learning. In the last part, the dataset is described and algorithmic strategies based on the ANN are designed. Finally, the implementation of the ANN model is explained and the results of strategies evaluation are presented.
Klíčová slova: machine learning; algorithmic trading; artificial neural network; time series prediction; technical analysis; forex

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2018
Datum podání práce: 6. 12. 2018
Datum obhajoby: 28. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66928/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: