Communication Strategy of Štěrkovna Open Music 2019 Festival

Thesis title: Komunikační strategie festivalu Štěrkovna Open Music 2019
Author: Farářová, Eliška
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Postler, Milan
Opponents: Bártová, Zuzana
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je analyzovat současnou situaci komunikace festivalu Štěrkovna Open Music a jeho konkurence, vyhodnotit ji a následně navrhnout strategii a doporučení pro rok 2019. Na začátku práce jsou obecně charakterizovány marketingové a komerční komunikace, popsána problematika marketingového výzkumu a SWOT analýzy, která byla v práci použita. Ve druhé části práce je představena česká festivalová hudební scéna a festival Štěrkovna Open Music. Dále je provedena analýza současné situace komunikace festivalu na jednotlivých kanálech a provedena analýza konkurence. V rámci zpracování práce bylo také provedeno a vyhodnoceno dotazníkové šetření. Na základě těchto výstupů jsou formulovány cíle, návrhy a doporučení pro komunikační strategii pro rok 2019. Mezi ty patří zejména sjednocení a provázání komunikace mezi jednotlivými kanály a zvýšení povědomí o Štěrkovna Open Music jako o festivalu mimořádných projektů.
Keywords: komerční komunikace; komunikační strategie; dotazníkové šetření; Štěrkovna Open Music; hudební festival
Thesis title: Communication Strategy of Štěrkovna Open Music 2019 Festival
Author: Farářová, Eliška
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Postler, Milan
Opponents: Bártová, Zuzana
Thesis language: Česky
Abstract:
The goal of this Master’s Thesis is to analyze current situation of the communication of Štěrkovna Open Music festival and its competitors, valuate it and then prepare recommendations and strategy for the year 2019. Marketing and commercial communications are characterized in the first part of the paper, next is described the marketing research same as the SWOT analysis which was used in this paper. In the second part is presented Czech music festival’s scene and Štěrkovna Open Music festival. Analysis of the current situation of communication follows along with competitor’s analysis. In the framework of this paper, a questionnaire field survey was also carried out. Based on these outcomes are formulated goals and recommendations for communication strategy in 2019. Among recommendations is to manage better cooperation between channels, unite communication and raise awareness about Štěrkovna Open Music as Festival of Extraordinary Projects.
Keywords: Communication Strategy; Štěrkovna Open Music; Survey; Music Festival; Commercial Communication

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Retailing and Commercial Communications

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 12. 2017
Date of submission: 7. 12. 2018
Date of defense: 15. 1. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/64211/podrobnosti

Files for download

    Last update: