Communication Tools of Film Marketing

Thesis title: Komunikační nástroje filmového marketingu
Author: Měska, Tomáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hanzlík, Jan
Opponents: Zelený, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem bakalářské práce Komunikační nástroje filmového marketingu je zjistit, jak jsou návštěvníci kin ovlivňováni různými druhy marketingové komunikace filmové tvorby. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy marketingu a jejich aplikací v kinematografii. Dále se soustředí na jednotlivé formy marketingové propagace a popisuje jejich specifické využití v oblasti filmu. Praktickou část práce tvoří analýza dat z dotazníkového šetření, které je zaměřené na vliv konkrétních komunikačních nástrojů na návštěvníky multikina CineStar Anděl.
Keywords: komunikační nástroje; film; filmový marketing; komunikace
Thesis title: Communication Tools of Film Marketing
Author: Měska, Tomáš
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hanzlík, Jan
Opponents: Zelený, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
The purpose of the bachelor thesis Communication Tools of Film Marketing is to find out how cinema visitors are influenced by various types of marketing communications of the film industry. The theoretical part deals with basic concepts of marketing and their use in cinematography. It also focuses on various forms of marketing promotion and describes their specific use in the field of film. The practical part of the thesis is the analysis of data from the questionnaire survey, which focuses on the influence of specific communication tools on visitors of CineStar Anděl.
Keywords: film; film marketing; communication; communication tools

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Arts Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 9. 2018
Date of submission: 9. 12. 2018
Date of defense: 24. 1. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/67425/podrobnosti

Files for download

    Last update: