Business valuation of FV - Plast, a.s

Thesis title: Ocenění podniku FV - Plast a.s
Author: Medřická, Eliška
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Šmídová, Radana
Opponents: Staňková, Veronika
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavním cílem diplomové práce je ocenění společnosti FV – Plast, a.s. se sídlem v Praze k 1. lednu 2017. Oceňovaná společnost je výrobcem plastových trubek pro rozvody vody. Práce je uvedena představením společnosti, poté následuje šest kapitol, které obsahují metodický úvod a praktické použití na data podniku. Tyto kapitoly postupně procházejí analýzy finančního a strategického postavení společnosti, a další úkony potřebné k ocenění podniku. Ocenění je provedeno výnosovou metodou DCF Entity a jako doplňující ocenění slouží tržní porovnání pomocí odvětvových multiplikátorů. Vzhledem k horší finanční situaci společnosti v posledních letech je výsledné ocenění nízké.
Keywords: DCF Entity; finanční analýza; strategická analýza; CAMP; Ocenění podniku; WACC
Thesis title: Business valuation of FV - Plast, a.s
Author: Medřická, Eliška
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Šmídová, Radana
Opponents: Staňková, Veronika
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis is focused on a business valuation of the company FV-Plast, a.s., based in Prague, as of January 1, 2017. The company is a local producer of plastic pipelines for water distribution. The company introduction is followed by six chapters containing methodical outset which is used on company data. These chapters are devoted to the analysis of financial and strategic position of valued company, and all other operations necessary for the company valuation. The income approach method DCF Entity is used for the main valuation. The market comparison, using industry multiples, is used as a complementary method. Considering bad financial situation of the company in last years, final valuation is low.
Keywords: WACC; DCF Entity; financial analysis; Business valuation; strategic analysis; CAPM

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 3. 2018
Date of submission: 16. 12. 2018
Date of defense: 6. 2. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/65396/podrobnosti

Files for download

    Last update: