Ocenění podniku FV - Plast a.s

Název práce: Ocenění podniku FV - Plast a.s
Autor(ka) práce: Medřická, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šmídová, Radana
Oponenti práce: Staňková, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem diplomové práce je ocenění společnosti FV – Plast, a.s. se sídlem v Praze k 1. lednu 2017. Oceňovaná společnost je výrobcem plastových trubek pro rozvody vody. Práce je uvedena představením společnosti, poté následuje šest kapitol, které obsahují metodický úvod a praktické použití na data podniku. Tyto kapitoly postupně procházejí analýzy finančního a strategického postavení společnosti, a další úkony potřebné k ocenění podniku. Ocenění je provedeno výnosovou metodou DCF Entity a jako doplňující ocenění slouží tržní porovnání pomocí odvětvových multiplikátorů. Vzhledem k horší finanční situaci společnosti v posledních letech je výsledné ocenění nízké.
Klíčová slova: DCF Entity; finanční analýza; strategická analýza; CAMP; Ocenění podniku; WACC
Název práce: Business valuation of FV - Plast, a.s
Autor(ka) práce: Medřická, Eliška
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šmídová, Radana
Oponenti práce: Staňková, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is focused on a business valuation of the company FV-Plast, a.s., based in Prague, as of January 1, 2017. The company is a local producer of plastic pipelines for water distribution. The company introduction is followed by six chapters containing methodical outset which is used on company data. These chapters are devoted to the analysis of financial and strategic position of valued company, and all other operations necessary for the company valuation. The income approach method DCF Entity is used for the main valuation. The market comparison, using industry multiples, is used as a complementary method. Considering bad financial situation of the company in last years, final valuation is low.
Klíčová slova: WACC; DCF Entity; financial analysis; Business valuation; strategic analysis; CAPM

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 3. 2018
Datum podání práce: 16. 12. 2018
Datum obhajoby: 6. 2. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65396/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: