Use of Activity Based Costing method as a support for managing healthcare facility

Thesis title: Využití metody Activity Based Costing v řízení zdravotního zařízení
Author: Čápová, Kateřina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Král, Bohumil
Opponents: Krupička, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce je věnována problematice tvorby ABC kalkulace ve zdravotnických zařízeních. Cílem této práce je tvorba ABC kalkulace ve vybraném zdravotním zařízení, kterým je Kardiologická ordinace s.r.o. poskytující služby v oblasti interní a kardiologické medicíny. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. V rámci teoretické části jsou popsány poznatky z odborné literatury ohledně metody Activity Based Costing a jejího uplatnění ve zdravotnických zařízeních. V praktické části se již sestavuje samotná ABC kalkulace založená na datech z roku 2017, která byla ordinací poskytnuta.
Keywords: ambulantní specialisté; ekonomika zdravotnictví; financování zdravotnictví; Activity Based Costing; ABC; kalkulace na základě aktivit; zdravotnická zařízení
Thesis title: Use of Activity Based Costing method as a support for managing healthcare facility
Author: Čápová, Kateřina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Král, Bohumil
Opponents: Krupička, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis focuses on formation of the ABC model in healthcare facilities. The main aim of the thesis is to form a pilot project of the ABC method on the example of particular healthcare facility – Kardiologická ordinace s.r.o., that provides services in cardiology and internal medicine. The thesis is divided into two parts, a theoretical and a practical one. The theoretical part summarizes findings from literature review regarding the Activity-Based Costing method and their application in medical organizations. In practical part of the thesis, ABC method is performed based on 2017 data provided by the healthcare facility.
Keywords: costing based on activities; healthcare facilities; specialized healtcare facilities; health economics; financing of health care; Activity Based Costing; ABC

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Managerial Accounting

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 6. 2018
Date of submission: 5. 1. 2019
Date of defense: 30. 1. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/66171/podrobnosti

Files for download

    Last update: