Využití metody Activity Based Costing v řízení zdravotního zařízení

Název práce: Využití metody Activity Based Costing v řízení zdravotního zařízení
Autor(ka) práce: Čápová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Bohumil
Oponenti práce: Krupička, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je věnována problematice tvorby ABC kalkulace ve zdravotnických zařízeních. Cílem této práce je tvorba ABC kalkulace ve vybraném zdravotním zařízení, kterým je Kardiologická ordinace s.r.o. poskytující služby v oblasti interní a kardiologické medicíny. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. V rámci teoretické části jsou popsány poznatky z odborné literatury ohledně metody Activity Based Costing a jejího uplatnění ve zdravotnických zařízeních. V praktické části se již sestavuje samotná ABC kalkulace založená na datech z roku 2017, která byla ordinací poskytnuta.
Klíčová slova: ambulantní specialisté; ekonomika zdravotnictví; financování zdravotnictví; Activity Based Costing; ABC; kalkulace na základě aktivit; zdravotnická zařízení
Název práce: Use of Activity Based Costing method as a support for managing healthcare facility
Autor(ka) práce: Čápová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Bohumil
Oponenti práce: Krupička, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on formation of the ABC model in healthcare facilities. The main aim of the thesis is to form a pilot project of the ABC method on the example of particular healthcare facility – Kardiologická ordinace s.r.o., that provides services in cardiology and internal medicine. The thesis is divided into two parts, a theoretical and a practical one. The theoretical part summarizes findings from literature review regarding the Activity-Based Costing method and their application in medical organizations. In practical part of the thesis, ABC method is performed based on 2017 data provided by the healthcare facility.
Klíčová slova: costing based on activities; healthcare facilities; specialized healtcare facilities; health economics; financing of health care; Activity Based Costing; ABC

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 6. 2018
Datum podání práce: 5. 1. 2019
Datum obhajoby: 30. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66171/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: