Consumers´ Typology on the Czech Market of Food Products Assigned by Quality Labels

Thesis title: Consumers´ Typology on the Czech Market of Food Products Assigned by Quality Labels
Author: Sadílek, Tomáš
Thesis type: Dissertation thesis
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Tahal, Radek; Turčínková, Jana
Thesis language: English
Abstract:
The thesis consists of a six peer-reviewed journal articles about particular aspect of food quality labels from quality perception, customers´and producers´perspective (Perception of Food Quality by Consumers – Literature Review, Importance of Food Quality Labels Included in the European Union Quality Schemes, Benefits of Regional Food Quality Labels for Czech Producers, Attitudes of Czech Consumers towards Food Quality Labels, Consumer Preferences regarding Food Quality Labels: The Case of Czechia, Certification of cheeses and cheese products origin by EU countries). The thesis contains introductory unifying commentary and methodology part including description of collecting data and data analysis for building a consumer´s typology for food products assigned by quality labels.
Keywords: Consumer Behaviour; Typology; Czech Republic; Food Quality Labels; Consumers’ Attitudes
Thesis title: Typologie spotřebitelů na českém trhu potravin označených značkami kvality
Author: Sadílek, Tomáš
Thesis type: Disertační práce
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Tahal, Radek; Turčínková, Jana
Thesis language: English
Abstract:
Disertační práce se skládá z šesti recenzovaných článků o jednotlivých aspektech značek kvality potravin z pohledu vnímání kvality, zákazníků a producentů (Perception of Food Quality by Consumers – Literature Review, Importance of Food Quality Labels Included in the European Union Quality Schemes, Benefits of Regional Food Quality Labels for Czech Producers, Attitudes of Czech Consumers towards Food Quality Labels, Consumer Preferences regarding Food Quality Labels: The Case of Czechia, Certification of cheeses and cheese products origin by EU countries). Práce obsahuje úvodní sjednocující komentář a metodickou část, kde je blíže popsána metodika výzkumu a analýzy dat pro tvorbu typologie zákazníků na trhu potravin označených značkami kvality.
Keywords: značky kvality potravin; postoje spotřebitelů; chování spotřebitele; typologie; Česká republika

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Doktorský studijní program
Assigned degree: Ph.D.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 10. 2017
Date of submission: 24. 2. 2019
Date of defense: 9. 5. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/63602/podrobnosti

Files for download

    Last update: