Typologie spotřebitelů na českém trhu potravin označených značkami kvality

Název práce: Consumers´ Typology on the Czech Market of Food Products Assigned by Quality Labels
Autor(ka) práce: Sadílek, Tomáš
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Tahal, Radek; Turčínková, Jana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis consists of a six peer-reviewed journal articles about particular aspect of food quality labels from quality perception, customers´and producers´perspective (Perception of Food Quality by Consumers – Literature Review, Importance of Food Quality Labels Included in the European Union Quality Schemes, Benefits of Regional Food Quality Labels for Czech Producers, Attitudes of Czech Consumers towards Food Quality Labels, Consumer Preferences regarding Food Quality Labels: The Case of Czechia, Certification of cheeses and cheese products origin by EU countries). The thesis contains introductory unifying commentary and methodology part including description of collecting data and data analysis for building a consumer´s typology for food products assigned by quality labels.
Klíčová slova: Consumer Behaviour; Typology; Czech Republic; Food Quality Labels; Consumers’ Attitudes
Název práce: Typologie spotřebitelů na českém trhu potravin označených značkami kvality
Autor(ka) práce: Sadílek, Tomáš
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Tahal, Radek; Turčínková, Jana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Disertační práce se skládá z šesti recenzovaných článků o jednotlivých aspektech značek kvality potravin z pohledu vnímání kvality, zákazníků a producentů (Perception of Food Quality by Consumers – Literature Review, Importance of Food Quality Labels Included in the European Union Quality Schemes, Benefits of Regional Food Quality Labels for Czech Producers, Attitudes of Czech Consumers towards Food Quality Labels, Consumer Preferences regarding Food Quality Labels: The Case of Czechia, Certification of cheeses and cheese products origin by EU countries). Práce obsahuje úvodní sjednocující komentář a metodickou část, kde je blíže popsána metodika výzkumu a analýzy dat pro tvorbu typologie zákazníků na trhu potravin označených značkami kvality.
Klíčová slova: značky kvality potravin; postoje spotřebitelů; chování spotřebitele; typologie; Česká republika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 10. 2017
Datum podání práce: 24. 2. 2019
Datum obhajoby: 9. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63602/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: