National culture and its homogeneity

Thesis title: Národní kultura a její homogenita
Author: Svitáková, Svetlana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Dvořák, Jiří
Opponents: Komárková, Lenka
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním rozdílů v kulturních postojů obyvatel Ruska rozdělených podle dvou faktorů: věku a pohlaví. Výzkum se provádí na základě modelu Hofstedových kulturních dimenzí. Významnost zjištěných rozdílů mezi jednot-livými skupinami je nadále ověřena prostřednictvím analytického nástroje ANOVA. Dosažené výsledky jsou porovnány s výsledky jiných autorů a jsou dále diskutovány.
Keywords: věk; pohlaví; Perestrojka; kulturní dimenze; Hofstede; Trompenaars; Schwartz; politické změny; statistická významnost
Thesis title: National culture and its homogeneity
Author: Svitáková, Svetlana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Dvořák, Jiří
Opponents: Komárková, Lenka
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with exploring differences in cultural attitudes of Russian people divided by two factors: age and gender. The research is based on the Hofstede Cultural Dimension model. The significance of the differences found between the groups are further verified with the statistic instrument ANOVA. The results obtained are compared with the results of the other authors and are discussed.
Keywords: cultural dimensions; Hofstede; Trompenaars; Schwartz; age; gender; Perestrojka; political changes; statistical significance

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 6. 2018
Date of submission: 19. 4. 2019
Date of defense: 14. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/66185/podrobnosti

Files for download

    Last update: