Implications of the Fourth Industrial Revolution on the labor market and comparison of current situation in Germany and Czech Republic

Thesis title: Dopady Čtvrté průmyslové revoluce na trh práce a srovnání aktuální situace v Německu a České republice
Author: Liebich, Jan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Bolotov, Ilya
Opponents: Křenková, Eva
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá potencionálními dopady Čtvrté průmyslové revoluce na trh práce. První část je věnována obecné charakteristice a vývoji jednotlivých fází průmyslové revoluce. Druhá část práce se zaměřuje na tři vybrané trendy Čtvrté průmyslové revoluce, jmenovitě se jedná o Internet věcí, 3D tisk a autonomní dopravu. Třetí část je věnována dopadům Revoluce 4.O na trh práce a možnému řešení. Cílem práce je potvrdit stanovenou hypotézu, že Revoluce 4.0 vede k zániku pracovních míst.
Keywords: Internet věcí; Čtvrtá průmyslová revoluce; 3D tisk; Autonomní doprava; Revoluce 4.0; Trh práce
Thesis title: Implications of the Fourth Industrial Revolution on the labor market and comparison of current situation in Germany and Czech Republic
Author: Liebich, Jan
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Bolotov, Ilya
Opponents: Křenková, Eva
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with the implications of the Fourth Industrial Revolution on the labor market. The first part describes specific phases of the industrial revolution and its characteristics. Second part handles with three chosen trends of the Revolution 4.0, namely Internet of things, 3D printing and Autonomous driving. Third part discusses the implications on the labor market and possible solutions. The goal of the thesis is to confirm the hypothesis that the Fourth Industrial Revolution leads to the decline of jobs on the labor market.
Keywords: Labor market; The Fourth Industrial Revolution; Internet of things; 3D printing; Autonomous driving

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 2. 2018
Date of submission: 23. 4. 2019
Date of defense: 28. 5. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/65109/podrobnosti

Files for download

    Last update: