Dopady Čtvrté průmyslové revoluce na trh práce a srovnání aktuální situace v Německu a České republice

Název práce: Dopady Čtvrté průmyslové revoluce na trh práce a srovnání aktuální situace v Německu a České republice
Autor(ka) práce: Liebich, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bolotov, Ilya
Oponenti práce: Křenková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá potencionálními dopady Čtvrté průmyslové revoluce na trh práce. První část je věnována obecné charakteristice a vývoji jednotlivých fází průmyslové revoluce. Druhá část práce se zaměřuje na tři vybrané trendy Čtvrté průmyslové revoluce, jmenovitě se jedná o Internet věcí, 3D tisk a autonomní dopravu. Třetí část je věnována dopadům Revoluce 4.O na trh práce a možnému řešení. Cílem práce je potvrdit stanovenou hypotézu, že Revoluce 4.0 vede k zániku pracovních míst.
Klíčová slova: Internet věcí; Čtvrtá průmyslová revoluce; 3D tisk; Autonomní doprava; Revoluce 4.0; Trh práce
Název práce: Implications of the Fourth Industrial Revolution on the labor market and comparison of current situation in Germany and Czech Republic
Autor(ka) práce: Liebich, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bolotov, Ilya
Oponenti práce: Křenková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the implications of the Fourth Industrial Revolution on the labor market. The first part describes specific phases of the industrial revolution and its characteristics. Second part handles with three chosen trends of the Revolution 4.0, namely Internet of things, 3D printing and Autonomous driving. Third part discusses the implications on the labor market and possible solutions. The goal of the thesis is to confirm the hypothesis that the Fourth Industrial Revolution leads to the decline of jobs on the labor market.
Klíčová slova: Labor market; The Fourth Industrial Revolution; Internet of things; 3D printing; Autonomous driving

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2018
Datum podání práce: 23. 4. 2019
Datum obhajoby: 28. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65109/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: