The role of private sector in the system of export's support - case study Ireland

Thesis title: Role soukromého sektoru v systému podpory exportu - případová studie Irsko
Author: Němečková, Tereza
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Peterková, Jana
Opponents: Zemanová, Štěpánka
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení irského systému podpory exportu a vyhodnocení jeho příležitostí a rizik. Celkově je práce rozdělena na tři kapitoly. První kapitola se věnuje teoretickému vymezení podpory exportu, formám a institucím, které se podpoře exportu věnují. Druhá kapitola se zaměřuje přímo na systém podpory exportu. Je v ní uveden historický vývoj a současný stav irské ekonomiky. Zároveň druhá kapitola obsahuje informace ohledně institucí, které poskytují jak finanční, tak nefinanční nástroje podpory exportu. V poslední kapitole je vyhodnocen dotazník, který se týká znalostí irských exportérů ohledně institucí poskytujících podporu exportu. Dále jsou v poslední kapitole zhodnoceny příležitosti a rizika, které tento systém nabízí.
Keywords: mezinárodní obchod; Irsko; podpora exportu; ekonomika; exportní strategie
Thesis title: The role of private sector in the system of export's support - case study Ireland
Author: Němečková, Tereza
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Peterková, Jana
Opponents: Zemanová, Štěpánka
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis is focused on the evaluation of the Irish system of support for exporters and the evaluation of its opportunities and risks of this system. Overall is the thesis divided into three chapters. The first chapter is about the theory of the system and about the forms and institutions, which are supporting the exporters. The second chapter is focused on the Irish system of support for exporters. It describes the history and current state of the Irish economy. At the same time, it contains information about the institutions, which are providing the financial and non-financial support. The last part evaluates the questionnaire, which has been send to the Irish exporters and asked about the knowledge of the institutions, which are providing support for exporters. Furthermore, the last chapter reviews the opportunities and risks of this system.
Keywords: support of export; economy; export strategy; Ireland; international business

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 8. 2. 2018
Date of submission: 24. 4. 2019
Date of defense: 5. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/64712/podrobnosti

Files for download

    Last update: