Ukraine on its way to EU: the process of Europeanisation

Thesis title: Ukrajina na cestě do EU: proces europeizace
Author: Holubka, Nadiia
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Votoupalová, Markéta
Opponents: Stehlíková, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce je koncipována jako jednopřípadová studie analyzující proces evropské integrace Ukrajiny. V teoretické části je vymezen pojem evropeizace a její mechanismus. V empirické části je popsán průběh evropské integrace Ukrajiny a jsou zkoumány důvody, které vedly k její zahájení. Pak se práce věnuje zjištění potenciálních pozitivních a negativních důsledků tohoto procesu a hodnocení existujicích problémů vstupu Ukrajiny do EU a do jaké míry mu brání.
Keywords: Ukrajina; evropeizace; eurointegrace; EU; reformy
Thesis title: Ukraine on its way to EU: the process of Europeanisation
Author: Holubka, Nadiia
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Votoupalová, Markéta
Opponents: Stehlíková, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis is conceived as a case study which analyses the process of European integration of Ukraine. The theoretical part defines the concept of Europeanization and its mechanism. The empirical part describes the process of European integration of Ukraine and analyzes the reasons for its initiation. Then the thesis deals with finding out potential positive and negative consequences of this process and also deals with the evaluation of the existing problems of Ukraine's accession to the EU and to what extent it is hindered by this problems.
Keywords: Ukraine; Europeanisation; European Integration; reforms; EU

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 1. 2018
Date of submission: 26. 4. 2019
Date of defense: 13. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/64514/podrobnosti

Files for download

    Last update: