Ukrajina na cestě do EU: proces europeizace

Název práce: Ukrajina na cestě do EU: proces europeizace
Autor(ka) práce: Holubka, Nadiia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Stehlíková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předkládaná bakalářská práce je koncipována jako jednopřípadová studie analyzující proces evropské integrace Ukrajiny. V teoretické části je vymezen pojem evropeizace a její mechanismus. V empirické části je popsán průběh evropské integrace Ukrajiny a jsou zkoumány důvody, které vedly k její zahájení. Pak se práce věnuje zjištění potenciálních pozitivních a negativních důsledků tohoto procesu a hodnocení existujicích problémů vstupu Ukrajiny do EU a do jaké míry mu brání.
Klíčová slova: Ukrajina; evropeizace; eurointegrace; EU; reformy
Název práce: Ukraine on its way to EU: the process of Europeanisation
Autor(ka) práce: Holubka, Nadiia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Stehlíková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is conceived as a case study which analyses the process of European integration of Ukraine. The theoretical part defines the concept of Europeanization and its mechanism. The empirical part describes the process of European integration of Ukraine and analyzes the reasons for its initiation. Then the thesis deals with finding out potential positive and negative consequences of this process and also deals with the evaluation of the existing problems of Ukraine's accession to the EU and to what extent it is hindered by this problems.
Klíčová slova: Ukraine; Europeanisation; European Integration; reforms; EU

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 1. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 13. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64514/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: