Sensory marketing in the hotel industry

Thesis title: Smyslový marketing v hotelnictví
Author: Shkiria, Elizaveta
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Postler, Milan
Opponents: Průša, Přemysl
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce je věnována používání metod smyslového marketingu v hotelnictví. Tato oblast marketingu je již dlouhou dobu používána po celém světě, ale stále není dostatečně prozkoumaná. V hotelnictví je smyslový marketing ve velké míře používán světově známými hotelovými řetězci, nicméně se nepoužívá tak aktivně jako při řízení značky a při plánování prodejních míst. Hlavním cílem diplomové práce je především analýza a hodnocení aplikace metod smyslového marketingu v pražském hotelu Motel One. První část práce je zaměřená na teoretické pochopení specifik marketingu v cestovním ruchu a hotelnictví a také na rozbor hlavních principů a technik smyslového marketingu. Druhá část práce se věnuje praktickému zkoumání problematiky, tudíž analýze vybraného hotelu, analýze aplikovaných metod, pozorování a terénnímu dotazování hostů hotelu. V této části diplomové práce jsou také provedeny hloubkové rozhovory o používání smyslového marketingu a jeho významu v marketingových aktivitách hotelů s vedoucími manažery pražských hotelů. Na závěr budou použité metody a jejich efektivita v rámcích konkrétního hotelu vyhodnoceny, následně na základě provedeného hodnocení budou navrhnuta doporučení a připomínky týkající se smyslového marketingu.
Keywords: marketingový mix; cestovní ruch; hotelnictví; smyslový marketing
Thesis title: Sensory marketing in the hotel industry
Author: Shkiria, Elizaveta
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Postler, Milan
Opponents: Průša, Přemysl
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis is devoted to the using of sensory marketing methods in the hotel industry. This area of marketing has long been used around the world, but it is still not well researched. In hotel business, sensory marketing is largely used by world-renowned hotel chains but is not used as actively as in brand management and sales planning. The main aim of the thesis is to analyze and evaluate the application of sensory marketing methods in the Prague Hotel Motel One. The first part is focused on a theoretical understanding of the specifics of tourism marketing and hotel industry as well as on the analysis of the main principles and techniques of sensory marketing. The second part of the thesis is devoted to the practical examination of the issue, thus to the analysis of the selected hotel, analysis of applied methods, observation and field inquiry of the hotel guests. In this part of the thesis, in-depth interviews about the use of sensory marketing and its importance in hotel marketing activities with leading managers of Prague hotels are also carried out. In the end, the methods used and their effectiveness will be evaluated within the framework of a particular hotel.
Keywords: sensory marketing; marketing mix; tourism; hotel industry

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Retailing and Commercial Communications

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 9. 2018
Date of submission: 25. 4. 2019
Date of defense: 29. 5. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/66742/podrobnosti

Files for download

    Last update: