Structural funds of EU

Thesis title: Strukturální fondy EU
Author: Šuhájková, Lenka
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Čajka, Radek
Opponents: Malý, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá tématem strukturálních fondů EU v programovém období 2014 - 2020. Cílem práce je zhodnocení konkrétní výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I z pohledu mateřských škol a návrh na zlepšení podmínek výzvy v případě vyhlášení výzvy nové. Výzva je hodnocena z pohledu přínosu jednotlivých realizovaných aktivit pro mateřskou školu, složitosti podávání žádosti o dotaci a celého procesu realizace projektů a jejich ekonomické výhodnosti pro mateřské školy.
Keywords: Strukturální fondy EU; Výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I; OP VVV
Thesis title: Structural funds of EU
Author: Šuhájková, Lenka
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Čajka, Radek
Opponents: Malý, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of European Structural funds in programming period 2014 - 2020. The aim of this thesis is to evaluate the specific call Templates for kindergartens and primary schools from the point of view of kindergartens and to make a suggestion for improvement of the conditions of the call in case of a new call.The call is evaluated from the point of view of the benefits of the individual activities implemented by the kindergartens, the complexity of applying for a grant and the entire project implementation process and their economic advantage for kindergartens.
Keywords: Call Templates for kindergartens and primary schools I; Structural funds of EU; OP RDE

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 1. 2018
Date of submission: 25. 4. 2019
Date of defense: 4. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/64512/podrobnosti

Files for download

    Last update: