Effective online marketing strategy for a microbusiness company

Thesis title: Efektivní strategie online marketingu pro mikrofirmu
Author: Jeschkeová, Karolína
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kubálek, Tomáš
Opponents: Kubálková, Markéta
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce řeší problematiku online marketingu, což je způsob, jak zviditelnit sebe a své podnikání na internetu, jež by měl, v dnešní době, brát na vědomí každý podnikatel. Předmětem zkoumání bude především analýza jednotlivých metod online marketingu a jejich použití v případové studii. Veškeré změny budou měřeny pomocí analytických nástrojů a srovnávány se stavem před a po. Na základě naměřených dat a literatury je vytvořena obecná optimální strategie online marketingu pro mikrofirmu.
Keywords: SEO; Online marketing ; Google Analytics
Thesis title: Effective online marketing strategy for a microbusiness company
Author: Jeschkeová, Karolína
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kubálek, Tomáš
Opponents: Kubálková, Markéta
Thesis language: Česky
Abstract:
The subject of diploma thesis is digital marketing, what is a mean of how to come to the fore on the Internet. Without any exaggeration, it is a topic that any businessman should bear in mind. The research subject is, above all, an analysis of online marketing methods and their applocation in a case study. All the changes in traffic are measured and put in a comparison with the situation before. Depending on the acquired results and literature, an optimal online marketing strategy for microbusinesses is set.
Keywords: SEO; Online marketing ; Google Analytics

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Retailing and Commercial Communications

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 10. 2018
Date of submission: 26. 4. 2019
Date of defense: 3. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/67108/podrobnosti

Files for download

    Last update: