Efektivní strategie online marketingu pro mikrofirmu

Název práce: Efektivní strategie online marketingu pro mikrofirmu
Autor(ka) práce: Jeschkeová, Karolína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubálek, Tomáš
Oponenti práce: Kubálková, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce řeší problematiku online marketingu, což je způsob, jak zviditelnit sebe a své podnikání na internetu, jež by měl, v dnešní době, brát na vědomí každý podnikatel. Předmětem zkoumání bude především analýza jednotlivých metod online marketingu a jejich použití v případové studii. Veškeré změny budou měřeny pomocí analytických nástrojů a srovnávány se stavem před a po. Na základě naměřených dat a literatury je vytvořena obecná optimální strategie online marketingu pro mikrofirmu.
Klíčová slova: SEO; Online marketing ; Google Analytics
Název práce: Effective online marketing strategy for a microbusiness company
Autor(ka) práce: Jeschkeová, Karolína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kubálek, Tomáš
Oponenti práce: Kubálková, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of diploma thesis is digital marketing, what is a mean of how to come to the fore on the Internet. Without any exaggeration, it is a topic that any businessman should bear in mind. The research subject is, above all, an analysis of online marketing methods and their applocation in a case study. All the changes in traffic are measured and put in a comparison with the situation before. Depending on the acquired results and literature, an optimal online marketing strategy for microbusinesses is set.
Klíčová slova: SEO; Online marketing ; Google Analytics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 3. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67108/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: