CSR activities and a cooperation with schools of the company Siemens, s.r.o

Thesis title: CSR aktivity a spolupráce se školami společnosti Siemens, s.r.o
Author: Sejáková, Barbora
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Matysová, Kamila
Opponents: Duba, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na CSR aktivity a spolupráci se školami společnosti Siemens, s.r.o. Cílem práce je představit CSR aktivity skupiny Siemens v České republice, popsat CSR aktivity vybrané organizační jednotky se zaměřením na spolupráci s odbornými školami a na základě výsledků kvantitativního výzkumu dát dané jednotce doporučení pro vylepšení daných aktivit. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola se věnuje charakteristice společenské odpovědnosti firem. V druhé kapitole je představena společnost Siemens AG a skupina Siemens v České republice. Třetí kapitola nastiňuje společensky odpovědné aktivity společnosti Siemens v ČR a obsahem čtvrté kapitoly je představení vybrané organizační jednotky společnosti Siemens a její spolupráce se školami. Pátá kapitola přináší vlastní výzkum a testování předem stanovených hypotéz. Poslední kapitola obsahuje zhodnocení výsledků výzkumu a vlastní doporučení pro vybranou organizační jednotku týkající se CSR aktivit zaměřených na spolupráci se středními školami.
Keywords: spolupráce; Siemens; CSR; střední odborné školy; společenská odpovědnost firem; vysoké školy
Thesis title: CSR activities and a cooperation with schools of the company Siemens, s.r.o
Author: Sejáková, Barbora
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Matysová, Kamila
Opponents: Duba, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis focuses on CSR activities and the cooperation of Siemens, s.r.o. with schools. The aim of the thesis is to introduce the CSR activities of the Siemens group in the Czech Republic, to describe CSR activities of the selected organizational unit focusing on cooperation with schools, and to give the unit recommendations for improvement based on the results of quantitative research. The thesis is divided into six chapters. The first chapter deals with the characteristics of corporate social responsibility. The second chapter discusses Siemens AG and the Siemens group in the Czech Republic. The third chapter outlines CSR activities of Siemens in the Czech Republic, while the content of the fourth chapter introduces the selected organizational unit of Siemens and its cooperation with schools. The fifth chapter presents the actual research, its results and testing of the predetermined hypotheses. Lastly, the final chapter evaluates the research findings and provides recommendations for the selected organizational unit concerning the CSR activities focused on the cooperation with vocational schools.
Keywords: Siemens; corporate social responsibility; cooperation; vocational schools; universities; CSR

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Retailing and Commercial Communications

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 9. 2017
Date of submission: 26. 4. 2019
Date of defense: 27. 5. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/62999/podrobnosti

Files for download

    Last update: