CSR aktivity a spolupráce se školami společnosti Siemens, s.r.o

Název práce: CSR aktivity a spolupráce se školami společnosti Siemens, s.r.o
Autor(ka) práce: Sejáková, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Matysová, Kamila
Oponenti práce: Duba, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na CSR aktivity a spolupráci se školami společnosti Siemens, s.r.o. Cílem práce je představit CSR aktivity skupiny Siemens v České republice, popsat CSR aktivity vybrané organizační jednotky se zaměřením na spolupráci s odbornými školami a na základě výsledků kvantitativního výzkumu dát dané jednotce doporučení pro vylepšení daných aktivit. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola se věnuje charakteristice společenské odpovědnosti firem. V druhé kapitole je představena společnost Siemens AG a skupina Siemens v České republice. Třetí kapitola nastiňuje společensky odpovědné aktivity společnosti Siemens v ČR a obsahem čtvrté kapitoly je představení vybrané organizační jednotky společnosti Siemens a její spolupráce se školami. Pátá kapitola přináší vlastní výzkum a testování předem stanovených hypotéz. Poslední kapitola obsahuje zhodnocení výsledků výzkumu a vlastní doporučení pro vybranou organizační jednotku týkající se CSR aktivit zaměřených na spolupráci se středními školami.
Klíčová slova: spolupráce; Siemens; CSR; střední odborné školy; společenská odpovědnost firem; vysoké školy
Název práce: CSR activities and a cooperation with schools of the company Siemens, s.r.o
Autor(ka) práce: Sejáková, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Matysová, Kamila
Oponenti práce: Duba, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on CSR activities and the cooperation of Siemens, s.r.o. with schools. The aim of the thesis is to introduce the CSR activities of the Siemens group in the Czech Republic, to describe CSR activities of the selected organizational unit focusing on cooperation with schools, and to give the unit recommendations for improvement based on the results of quantitative research. The thesis is divided into six chapters. The first chapter deals with the characteristics of corporate social responsibility. The second chapter discusses Siemens AG and the Siemens group in the Czech Republic. The third chapter outlines CSR activities of Siemens in the Czech Republic, while the content of the fourth chapter introduces the selected organizational unit of Siemens and its cooperation with schools. The fifth chapter presents the actual research, its results and testing of the predetermined hypotheses. Lastly, the final chapter evaluates the research findings and provides recommendations for the selected organizational unit concerning the CSR activities focused on the cooperation with vocational schools.
Klíčová slova: Siemens; corporate social responsibility; cooperation; vocational schools; universities; CSR

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 27. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62999/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: