Consumer behavior of customers of three selected stone shops with second-hand clothes

Thesis title: Spotřebitelské chování zákazníků tří vybraných kamenných obchodů se second-hand oblečením
Author: Šímová, Klára
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Šimůnek, Michal
Opponents: Kincl, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem diplomové práce je analýza spotřebitelského chování zákazníků tříkamenných second-hand obchodů v České republice. Jedná se rozdílné obchodypůsobící na Táborsku v Jihočeském kraji. Prvním obchodem je Hrabárnav Soběslavi, druhým Výběrový second-hand Bellitex v Plané nad Lužnicía posledním Putovní second-hand Marwil v Táboře. Výzkum je zaměřen na zjištěnímotivů nákupu zákazníků v těchto vybraných second-hand obchodech. Výsledkemje nalezení společných a rozdílných charakteristik spotřebitelského chovánízákazníků jednotlivých prodejen v komparaci s výzkumem Quioty a Rouxeprovedeném v západním světě a Americe.
Keywords: second-hand; spotřebitelské chování; módní průmysl
Thesis title: Consumer behavior of customers of three selected stone shops with second-hand clothes
Author: Šímová, Klára
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Šimůnek, Michal
Opponents: Kincl, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyse consumer behaviour of customers of three stone second-hand shops in the Czech Republic. These different shops are situated in the Tábor region of South Bohemia. The first shop is Hrabárna in Soběslav, the second one is Superior Second-Hand Bellitex in Planá nad Lužnicí and the last one is Travelling Second-Hand Marwil in Tábor. The research is focused on finding out the customers’ motives to do the shopping in these selected second-hand stores. The survey results show similarities and differences of consumer behavior of customers in individual stores in comparison with Quioty and Roux researches conducted in the Western world and America.
Keywords: second-hand; consumer behaviour; fashion industry

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Social Sciences

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 4. 2017
Date of submission: 26. 4. 2019
Date of defense: 5. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/61850/podrobnosti

Files for download

    Last update: